För ledare & funktionärer – Insidan

Kontaktuppgifter och mail

Alla medlemmar finns i Scoutnet. Som ledare har du tillgång till att se telefonnr och e-mail. Scoutnets sökfunktion fungerar inte alltid som den ska så om du inte kan söka upp en person kan du klicka dig fram till personen. När du loggat in, klickar du på fliken Organisation och sen klickar du dig ner i trädet tills du nått Oxie scoutkår och den avdelning personen du söker finns på. Vuxna som inte tillhör en avdelning har vi samlat under “Övriga ledare”.

Vi har även samlat kontaktuppgifterna till ledare, styrelsen och övriga funktionärer på den här sidan.

Gemensamma maillistor

Vi håller på att aktivera maillistor via Scoutnet. Fördelen är att de alltid är uppdaterade även när någon tillkommit eller bytt mailadress. Men tills det fungerar som det ska så är ett mail till listan@oxiescout.se det säkraste sättet att nå alla vuxna i kåren på en gång.

Vi har även en allmän e-mailadress som går till ordförande och några till som är info@oxiescout.se. Den läses varje dag.

Om du vill nå styrelsen mailar du på ks@oxiescout.se.

Filbank

Vår filbank finns just nu på Dropbox men kommer flytta över till Google Docs när vi aktiverat vårt nya konto som vår kår får gratis. Då kommer även filerna att göras tillgängliga här på hemsidan. Fram tills dess så maila info@oxiescout.se om du söker efter en speciell fil.

Material och länkar

De viktigaste sidorna med info från Scouterna är: