Medlemskap

Scouter och funktionärer är medlemmar i kåren, oavsett ålder. Du kan även bli stödmedlem för att på så sätt stötta kåren med en liten slant.

Hur blir man medlem?

Efter att ha testat tre gångar så registreras scouten som medlem för att försäkringen ska gälla. Om scouten har stått i kö så har vi redan dina uppgifter, annars ombeds du fylla i det här medlemsformuläret. Avdelningsledaren kommer be scouten/föräldern att fylla i en hälsodeklaration för att vi ska kunna ta hänsyn till exempelvis allergier och specialkost.

Medlemsavgift

Medlemsavgift faktureras av Scouternas riksorganisation en gång per termin. Den är för närvarande 300 kr för Oxie scoutkår. I medlemsavgiften för barn ingår det mesta av scoutverksamheten, dvs möten och äventyr varje vecka. Längre läger, t ex sommarläger, kostar extra. Som medlem i Oxie scoutkår är du även medlem i Södra Skånes scoutdistrikt, i Scouternas riksorganisation samt i ett av världsscoutförbunden WOSM (för pojkar) eller WAGGGS (för flickor).

Försäkring

Som del av medlemsavgiften ingår en försäkring som bl a täcker olycksfall och skador på egendom när scouten är med på våra aktiviteter. Det är Scouternas riksorganisation som försäkrar medlemmar i Oxie scoutkår. Läs mer om försäkringar.

Tidningar

Tidningen Scout kommer ut med 3 nummer per år. Läs den på papper när den landat i din brevlåda eller digitalt här: Tidningen Scout.

Scoutnet – vårt medlemsregister

Dina uppgifter (telefonnr, e-mail till scout och till föräldrar, födelseår m.m.) finns lagrat i Scoutnet. Du kan själv gå in och ändra dina uppgifter där t.ex om någon i familjen bytt e-mail eller flyttat. Om det är första gången du loggar in så använd den e-mail du får scoutinfo på och tryck sen på glömt lösenord så får du ett nytt.

Om du vill veta hur vi hanterar personuppgifter så finns mer info i vår integritetspolicy. Vi lagar t.ex inte medicinsk information i Scoutnet utan det har bara berörd ledare tillgång till under den period som är nödvändig (t.ex under ett läger). Eftersom vi raderar denna info efter varje läger så kommer vi också begära in den inför varje läger. Utgå inte från att vi har infon redan utan fyll i den när den efterfrågas.

Adressändring

Anmäl ändrad adress till din ledare eller genom att maila till info@oxiescout.se. Du kan även ändra dina uppgifter direkt i Scoutnet. Om det är första gången du loggar in så använd den e-mail du får scoutinfo på och tryck sen på glömt lösenord så får du ett nytt.

Avsluta medlemskap

Anmäl om du vill avsluta ditt medlemsskap till info@oxiescout.se. Det räcker inte att bara sluta komma på mötena utan att meddela att scouten slutat. Då riskerar du påminnelser och avgifter.