Oxieropet

Många kårer har ett rop som vi ropar på tävlingar, lägerbål eller andra scoutsammanhang. Vi ställer oss i en ring och håller armarna om varandra. Högerfoten sätts in i ringen. Sen ropar vi:

O-X-I-E scouter är vi!
O-X-I-E, scouter med pli!
Vårat valspråk – bäst i landet
extra knop på vänskapsbandet
Scouting är vår melodi
Oxiekåren, DE’ E’ VI!