Scouthistoria

År 1907 grundades scoutrörelsen i Storbritannien av Lord Baden-Powell. Hans syster startade flickscouter ett antal år senare och när Baden-Powell gifte sig tog hans fru Olave över flickscoutrörelsen. 1908 testades scouting i Sverige för första gången.

År 1964 grundades Oxie scoutkår av Sven Wernbro. Vi har sedan starten haft vår utgångspunkt i gamla delen av Oxie. Från början var det tack vare kyrkan som vi kunde arrangera scoutaktiviteter då de lånade ut pengar till oss och stöttade oss på andra sätt. Då medlemsantalet växte kunde vi stå på egna ben och på senare år ingår vi i Scouternas nationella organisation som är religiöst och politiskt oberoende. På 60-talet var Sverige en av de första länder som sammanförde pojk- och flickscouter till samma organisation.

Fram till år 2012 fanns det fem scoutförbund i Sverige där Svenska scoutförbundet och KFUK/M var störst. Vår scoutkår tillhörde då Svenska scoutförbundet. Sedan dess har de största förbunden gått samman och kallar sig bara Scouterna.

Från början kallades pojkarna för vargungar och flickorna för blåvingar. Dessa namn ersattes av nya namn när pojk- och flickscouterna gick ihop. Då kallades de yngsta för minior, följt av juniorer, patrullscouter och seniorer eller roverscouter för de äldsta. När det sammanslagna Scouterna grundades gjordes programmet om och fokuserades mer på äventyr och på sådant som barn och unga behöver öva på inför vuxenlivet. De nya namnen på åldersgrupperna blev Spårare för de yngsta, följt av Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Roverscouter.

Vår scoutlokal hyrde vi först från Malmö Kommun men sedan 1995 äger vi hela fastigheten vilket ger oss en härlig frihet att utveckla lokalen som vi vill.

Vet du mer?

Vet du mer om vår historia? Kanske är du gammal scout i kåren? Vi tar gärna emot berättelser eller bilder. Kontakta oss på info@oxiescout.se