Kårstämma

Varje år har kåren sin årliga kårstämma. Kårstämman är scoutkårens högsta beslutande möte och på den har alla medlemmar i scoutkåren rätt att komma och rösta. Detta oavsett hur gammal du är.

På kårstämman bestämmer alla medlemmar vad som man vill göra under det kommande året och vad man vill använda scoutkårens pengar till. Man väljer också en styrelse som får i uppdrag att göra det som kårstämman har bestämt.

Kårstämman hålls den andra måndagen i maj månad varje år.

Kallelse till stämman postas på Facebook, skickas på kårens maillista samt sätts upp i scoutlokalen.