Avdelningar

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

I Oxie scoutkår finns det avdelningar för alla åldrar.

Kanske har du hört avdelningsnamn som miniorer, juniorer och seniorer. Det var ett tag sedan vi kallade oss så. Numera heter det Bäver, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.

Bäver

Bäverscout är du i F-klass eller ettan d.v.s när du är 6-7 år. Bäveravdelningen kallas även Familjescouting då du som förälder följer med ditt barn på aktiviteterna. För närvarande erbjuder vi ingen Bäverscouting då vi har för få ledare för denna åldersgrupp.

Spårare

alder-sparareSpårare är du i tvåan och trean, dvs 8-9 år. Vår spåraravdelning  Piggelinerna träffas på tisdagar.

Upptäckare

alder-upptackareUpptäckare är du i fyran och femman, dvs 10-11 år. Vår upptäckaravdelning Fältfåglarna träffas på tisdagar.  Just nu har vi väntlista till vår Upptäckaravdelning. På Upptäckarnas sida kan du se hur du ställer dig i kö.

Äventyrare

alder-aventyrareÄventyrare är du i sexan, sjuan och åttan, dvs 12-14 år. Äventyraravdelningen Rovfåglarna träffas på onsdagar.

Utmanare

alder-utmanareUtmanare är dui nian och gymnasiet, dvs 15-18 år. Vi har en utmanaravdelning som heter Diggers som träffas på tisdagar.

Rover

alder-roverRoverscout är du som vuxen. Vår vuxenavdelning är öppen för alla över 18 år. Avdelningen heter Go’Fikas.