Folkhälsomyndigheten har gett ut riktlinjer som Scouterna centralt har kompletterat. Vi har redan mycket av vår verksamhet utomhus och kommer nu göra allt utomhus för att minska smittspridningen. Vi undviker aktiviteter där nära kontakt behövs. Matlagningen har tagits över av ledarna och maten delas ut av ledare för att minska risken för smitta. Om vi gör en övernattning sker det i vindskydd med avstånd eller i hängmatta. Ingen övernattning i tält eller inomhus. Vi använder handsprit och tvål/vatten flitigt. Sen är det så klart vanligt sunt förnuft som gäller och vi anpassar oss efter hand.

Vi tycker det är viktigt att fortsätta med våra aktiviteter då det låter scouterna komma ut, få prata av sig om sin oro, få något annat att tänka på och bara få vara sig själva en stund i en trygg omgivning. Vi försöker ställa om, inte ställa in!

Corona har en stor påverkan på oss vad gäller ekonomin. Vi har exempelvis fått ställa in vår loppis som är en stor inkomstkälla för oss. Många bidrag grundas på hur mycket aktiviteter vi har så bidragen blir lägre. Även om vi försöker genomföra aktiviteter kan vi t.ex inte åka på läger med många scouter eller övernatta med yngre scouter som vanligtvis sover i tält eller inomhus.

Om du har några frågor om hur vi tänker kring corona så kontakta oss på info@oxiescout.se eller ta kontakt med någon direkt via kontaktsidan.